Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 56 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 56 am
spot_img
spot_img
spot_img

เก็บด้วยกันไวกว่า! เปิดสถิติการเก็บเงินร่วมกันของผู้ใช้งานแอปฯ MAKE by KBank ปี 67

แอปพลิเคชัน MAKE by KBank สรุปสถิติการใช้งานที่น่าสนใจ ประจำปี 2567 หลังจากปีที่แล้วได้สร้างกระแส “เงินเก็บห้ามใช้” จนกลายเป็นไวรัล ล่าสุดพบว่าฟีเจอร์การเก็บเงินร่วมกันใน Cloud Pocket ร่วม (Shared Cloud Pocket) ของชาวเมค มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ตอกย้ำเรื่องความกระตือรือร้นในการเก็บเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z อายุ 12-27 ปี มีอัตราการเติบโตสูงถึง 284% โดยการเก็บเงินส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเงินระหว่าง 2 คน นอกจากนี้ พบว่าชาวเมคส่วนใหญ่เน้นเก็บเพื่อแชร์รายจ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าห้อง ค่าหอ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไป หรือ ค่าช้อปปิง มากกว่าการเก็บเงินระยะยาว และจะมีเป้าหมายใหญ่ในการเก็บเงินร่วมกัน คือ เพื่อท่องเที่ยว และ เพื่อแต่งงาน

นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Managing Director, KBTG เปิดเผยว่า MAKE by KBank แอปพลิเคชันสำหรับจัดการเงินขวัญใจคนรุ่นใหม่ ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปล่อยฟีเจอร์ที่ช่วยในการจัดการเงินมากมาย โดยมีฟีเจอร์หลัก คือ Cloud Pocket ที่สามารถแบ่งเงินให้เป็นหลายกระเป๋าย่อยได้ใน 1 บัญชี สามารถสร้างได้ไม่จำกัด เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูป ตั้งเป้าหมายการเก็บเงิน และที่ไม่ซ้ำใครคือ เจ้าของ Cloud Pocket สามารถเพิ่มสมาชิกเข้ามาใน Cloud Pocket เพื่อเก็บเงินด้วยกันได้ โดย Cloud Pocket นั้นจะถูกเรียกว่า Cloud Pocket ร่วม (Shared Cloud Pocket)

ล่าสุด พบว่าพฤติกรรมการเก็บเงินด้วยกันใน Cloud Pocket ร่วม มีเทรนด์การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือนมีนาคม 2567 มีอัตราการใช้งาน Cloud Pocket ร่วมเติบโตจากปี 2566 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 185% แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความกระตือรือร้นในการเก็บเงินเพื่อให้ถึงเป้าหมายร่วมกันของชาวเมค โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z อายุ 12-27 ปี ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 284% โดยการเก็บเงินส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเงินระหว่าง 2 คน 

ดังนั้น MAKE by KBank ได้สรุปข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในการเก็บเงินด้วยกันใน Cloud Pocket ร่วมของชาวเมค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 24 พฤษภาคม 2567 พบว่า 1.เก็บเพื่อจ่าย มากกว่า เก็บเพื่อออม 66% ของผู้ใช้งาน MAKE by KBank เก็บเงินใน Cloud Pocket ร่วม เพื่อใช้จ่าย และ 34% เก็บเงินร่วมกันเพื่อออม โดย Cloud Pocket ร่วมเพื่อใช้จ่ายที่ถูกสร้างมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ท่องเที่ยว อาหาร  ค่าใช้จ่ายทั่วไป  ค่าห้อง/ค่าหอ และค่าน้ำมัน 2.เป้าหมายร่วมที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากยอดโอนที่ใหญ่ยิ่ง Cloud Pocket ร่วม ที่มีเงินโอนเข้าเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุด คือ “Wedding” โดยมียอดเงินโอนเข้าเฉลี่ย 12,846 บาทต่อครั้ง  3.เราเก็บเงินด้วยกันไปเพื่อใคร? ชาวเมคสร้าง Cloud Pocket ร่วม เพื่อเก็บเงินให้ แฟน 73%, ลูก 11%, แมว 7%, ครอบครัว 6% และแม่ 3% โดยเรียงลำดับจากจำนวน Cloud Pocket ร่วมที่มการตั้งชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 4.รวมกันเรา(มีเงิน)อยู่ Cloud Pocket ร่วมที่มีจำนวนสมาชิกเยอะที่สุด คือ “เงินห้อง” โดยมีสมาชิกมากถึง 39 คน  และ 5.เก็บด้วยกันไวกว่า! Cloud Pocket ร่วม 3 อันดับแรกที่ชาวเมคเก็บเงินสำเร็จตามเป้าหมายได้ไวกว่า เมื่อเทียบกับการเก็บคนเดียว คือ ค่าหอ ค่าห้อง และช้อปปิง

จากสถิติที่รวบรวมมาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการเก็บเงินร่วมกันส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเพื่อแชร์รายจ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าห้อง ค่าหอ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไป หรือ ค่าช้อปปิง มากกว่าการเก็บเงินระยะยาว และจะมีเป้าหมายใหญ่ในการเก็บเงินร่วมกัน คือ เพื่อท่องเที่ยว และ เพื่อแต่งงาน

นอกจากการสร้าง Cloud Pocket ร่วม แล้ว MAKE by KBank ยังมีอีกฟีเจอร์เสริม คือ เรียบเก็บเงินหรือขอเบิกเงิน ที่ทำให้การโอนย้ายเงินระหว่างเจ้าของและสมาชิก Cloud Pocket เป็นไปได้ง่ายขึ้น มีความโปร่งใสในการเก็บเงินร่วมกัน โดยสมาชิกจะเห็นยอดเงินและรายการ​การทำธุรกรรมทุกรายการใน Cloud Pocket นั้นอย่างชัดเจน

นายเชษฐพันธุ์ กล่าวในตอนท้ายว่า จากการเปิดตัวแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เพียง 3 ปี ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 2.5 ล้านคน เรตติ้ง 4.9/5 ใน App Store และ 4.8/5 ใน Playstore สูงที่สุดในหมวดการเงิน ทั้งนี้ KBTG ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดผู้ใช้งานเป็น 5 ล้านคน ภายในสองปีข้างหน้า และเราจะเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ของแอป MAKE by KBank อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ให้ทุกคนสามารถจัดการค่าใช้จ่ายและสนุกกับการเก็บออมในแบบของตัวเองเพื่อให้ทุกเป้าหมายสำเร็จตามที่ตั้งใจ อีกทั้งจะสนับสนุนและสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านแคมเปญและมิชชันการเงินสนุก ๆ บนแอปพลิเคชันและทุกช่องทางของ MAKE by KBank ที่ทีมงานตั้งใจออกแบบมาจากความต้องการของผู้ใช้จริง สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ได้ที่ https://makebykbank.onelink.me/v9lf/jpay31k8   

ข่าวล่าสุด

spot_img