Saturday, 20 April 2024 - 8 : 05 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Saturday, 20 April 2024 - 8 : 05 am
spot_img
spot_img
spot_img

“กรุงไทย” ชี้โอกาสสร้างผลตอบแทนจากพันธบัตรออมทรัพย์ รับวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง 

ธนาคารกรุงไทย มองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ช่วงขาลง  ชี้เป็นจังหวะเข้าลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์อายุ 5-10 ปี ที่ให้ผลตอบแทนสูง  ลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมปรับพอร์ตซื้อขายผ่านตลาดรองได้ทุกวัน ผ่านบริการ Money Connect บนแอปฯ Krungthai NEXT

นายสงวน จุงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย Investment market Research สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้จะเข้าสู่ช่วงขาลง โดยการลดอัตราดอกเบี้ยของไทยอาจจะเกิดขึ้นก่อนสหรัฐอเมริกา และประเทศเกิดใหม่อื่นๆ เพราะจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยสนับสนุนให้สามารถปรับลดดอกเบี้ยได้ โดยมองว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้จะปรับลดลงไปที่ระดับ 2.00% จากปัจจุบันอยู่ที่ 2.50%   และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวไปอีกหลายไตรมาส 

จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นจังหวะเหมาะสำหรับการเข้าลงทุนในตราสารหนี้ อายุประมาณ 5-10 ปี โดยเฉพาะการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งมีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนในระดับสูง  โดยมองว่า การเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาทนั้น มีความน่าสนใจ ทั้งการลงทุนในระยะสั้นหรือถือลงทุนในระยะยาว เพราะอัตราผลตอบแทนสูง แม้หักภาษีแล้วยังมีความคุ้มค่า สะท้อนถึงเป้าหมายของกระทรวงการคลังในการส่งเสริมการออมของประชาชน 

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง บนวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 3.40 % ต่อปี  ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2567 และ ร่วมจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์อีก 2 รุ่น คือ อายุ 5 ปี และ 10 ปี  สำหรับบุคลลธรรมดา วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และ 3.40% ต่อปีตามลำดับ  เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ส่วนวงเงินอีก 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และองค์กรอื่นที่ไม่แสวงหากําไร) อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567

นอกจากนี้  ธนาคารยังให้บริการตลาดรอง สำหรับรับซื้อและขายพันธบัตรและหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนปรับพอร์ตตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด   โดยสามารถตรวจสอบรุ่น ราคารับซื้อ และทำรายการได้ตลอด 7 วัน 24 ช.ม. ผ่านบริการ Money Connect บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ และหุ้นกู้ทั่วไป  ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์หรือหุ้นกู้รุ่นวอลเล็ตสามารถทำรายการผ่านแอปฯเป๋าตังได้  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact  Center โทร 02-111-1111 

ข่าวล่าสุด

spot_img