Monday, 20 September 2021 - 11 : 59 am
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 September 2021 - 11 : 59 am
spot_img
spot_img

อย. จับมือ 3 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ทางเครื่องสำอาง เพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อย. จับมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. ม.มหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ลงนามความร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลแบบครบวงจร และส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานอาหารและยา (อย.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก” โดยจับมือกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลแบบครบวงจรของประเทศไทย ก่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก โดยการใช้สารสกัดสมุนไพรเป็นสารออกฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร ด้านประโยชน์และสรรพคุณ เป็นการสร้างองค์ความรู้ในผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอกที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมผู้ผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. ได้จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยที่ใช้ทางเครื่องสําอาง หรือ THAI MEDICINAL PLANTS FOR COSMETICS DATABASE ประกอบไปด้วยสมุนไพร 340 ชนิด ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ เอกลักษณ์ต่าง ๆ ของสมุนไพร ส่วนที่ใช้และการนำไปใช้ทางเครื่องสำอาง สารสำคัญที่พบในสมุนไพร การสกัด แยกและตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญ การวิเคราะห์ปริมาณสาร ข้อกำหนดคุณภาพตามเภสัชตำรับ รวมถึงข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อการศึกษาทางเภสัชวิทยา ทางคลินิก หรือทางพิษวิทยา จากฐานข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลของสมุนไพรแต่ละตัวได้ โดยอาจต่อยอดพัฒนาเป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ภายนอก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดย อย. จะร่วมพัฒนาและสนับสนุนฐานข้อมูลพืชสมุนไพรด้านสรรพคุณและหน้าที่สารออกฤทธิ์สำคัญ (Functional & health claims) ของสมุนไพรสำหรับใช้เป็นข้อกำหนดในการตรวจสอบเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตเครื่องสำอาง และผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรสู่นวัตกรรมด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ภายนอกอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด