Monday, 4 July 2022 - 12 : 24 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 4 July 2022 - 12 : 24 am
spot_img
spot_img
spot_img

เอสซีจี เอสซีจีพี และ มูลนิธิเอสซีจี เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี จากกระดาษรีไซเคิล 100% แข็งแรง ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 และบุคลากรทางการแพทย์

เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เร่งส่งมอบนวัตกรรมโควิด 19 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้หลายโรงพยาบาลเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคม เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อรองรับการใช้งานของสรีระของคนเอเชีย น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ขนส่งและการจัดเก็บ ประกอบง่ายใน 8 นาที โดยไม่ต้องใช้กาว ใช้ได้นาน 3 เดือน หากไม่โดนน้ำ และรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัมในแนวราบ

ทั้งนี้ มีการส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศแล้ว 4,000 ชุด และมีกำหนดส่งมอบต่อเนื่องอีก 8,000 ชุด เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด ได้ทันต่อสถานการณ์

สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน “เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed)” สามารถติดต่อคุณนพภัสสร โทร. 092-536-3539 หรือส่งเอกสารการแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล nopphass@scg.com ทั้งนี้ การพิจารณาให้การสนับสนุนดังกล่าว SCGP จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ในปัจจุบันให้ได้เต็มกำลังความสามารถที่สุด

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img