Thursday, 22 February 2024 - 2 : 00 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Thursday, 22 February 2024 - 2 : 00 am
spot_img
spot_img
spot_img

วิริยะประกันภัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายดลเดช สัจจวีระกุล และ นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายปัจจัยสมทบองค์ผ้าพระกฐิน จำนวน 100,000 บาท แด่วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินที่ได้รับจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญอันเป็นมหากุศลมาในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 6,084,229.47 บาท

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img