Thursday, 22 February 2024 - 1 : 40 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Thursday, 22 February 2024 - 1 : 40 am
spot_img
spot_img
spot_img

BAM มอบอุปกรณ์กายภาพบำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วย  ให้แก่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จังหวัดนนทบุรี

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายสำหรับการบริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยฟื้นสภาพระยะกลาง รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 โดยมี นายแพทย์เอกวุฒิ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เป็นผู้รับมอบ

BAM มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ  ด้วยการจัดทำโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องปเนปีที่ 11 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทย์ พยาบาล ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดียั่งยืนต่อไป

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img