Thursday, 22 February 2024 - 2 : 03 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Thursday, 22 February 2024 - 2 : 03 am
spot_img
spot_img
spot_img

กรุงเทพประกันภัย – มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมด้านการศึกษา ต่อยอดการเรียนรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีสายนานาชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาให้ได้รับความรู้อย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งหลักสูตรวิชาการที่จำเป็น กิจกรรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการต่อยอดการเรียนรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมฝึกงานประจำปีการศึกษาในโครงการ BKI Internship การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในโครงการ BKI Give และการร่วมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตผ่านการสอนและการบรรยายพิเศษต่างๆ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพจากกรุงเทพประกันภัยมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในภาคธุรกิจประกันภัย ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดศักยภาพทางด้านการศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง มุ่งสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img