Tuesday, 5 March 2024 - 1 : 58 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Tuesday, 5 March 2024 - 1 : 58 am
spot_img
spot_img
spot_img

บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศต่อเนื่องปี 2562-2566 ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันจากงาน SET Awards 2023

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในบริการตลาดทุน คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ของบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันที่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2566 จากงาน SET Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จนี้มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยมติดต่อกันมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การให้บริการลงทุน และความรับผิดชอบต่อนักลงทุน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ อาทิ คุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การให้บริการลงทุน ประสบการณ์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สัดส่วนมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติที่ดีตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายสุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานหลักทรัพย์สถาบัน บล.เกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า “บล.เกียรตินาคินภัทรเชื่อในการลงทุนกับบุคลากรตลอดจนนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการกระบวนการทำงานที่โปร่งใส และได้มาตรฐาน โดยได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตลาดทุนที่แข็งแรงและมีคุณภาพ บล.เกียรตินาคินภัทรขอขอบคุณสำหรับรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับการทำงาน และให้คำมั่นว่าจะยังเดินหน้ามองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน”

บล.เกียรตินาคินภัทร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลายและสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยมีทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ให้บริการวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างครอบคลุม ทั้งด้านเชิงพื้นฐานและเชิงเทคนิค อีกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้านการลงทุนใหม่ๆ อาทิ กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ และบริการการลงทุนอัตโนมัติ เพื่อเอื้อต่อการลงทุนอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img