Monday, 4 December 2023 - 2 : 59 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 4 December 2023 - 2 : 59 am
spot_img
spot_img
spot_img

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่า “กรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า “กรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม” เพื่อจัดสร้างอาคารที่พักสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ (อมฺพรมหาเถร) โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ และลูกค้าธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมพิธีและในวาระนี้ พนักงาน ลูกค้าธนาคารกรุงไทยและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนผ่านบัญชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสแกน QR e-Donation กรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม เป็นจำนวนเงินรวม 25 ล้านบาท

สถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ (อมฺพรมหาเถร) ตั้งอยู่ที่คลอง 9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเป็นรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา และเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img