Saturday, 20 April 2024 - 8 : 48 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Saturday, 20 April 2024 - 8 : 48 am
spot_img
spot_img
spot_img

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พบเลขาธิการ คปภ.

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ พร้อมทั้งประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และแนวทางความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. และสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.

ข่าวล่าสุด

spot_img