Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 36 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 36 pm
spot_img
spot_img
spot_img

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย จับมือ บสย. เซ็น MOU มุ่งยกระดับ SMEs ไทยเพิ่มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ของ SAM ที่ต้องการขอสินเชื่อแต่ไม่มีหลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ  ให้สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  การลงนามครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการที่หน่วยงานภาครัฐทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ร่วมศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนด้านการบริหารจัดการหนี้ การเงินและการออม ตลอดจนการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

ข่าวล่าสุด

spot_img