Friday, 14 June 2024 - 12 : 28 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 12 : 28 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กสิกรไทย แบงก์แรกจัดเวทีประกวดสตาร์ทอัพสำหรับเด็กมัธยมปลาย นักเรียนคิดแอปหาที่จอดรถคว้าแชมป์ไปครอง

ธนาคารกสิกรไทย แบงก์แรกของไทยจัด AFTERKLASS Young Tech Start Up Business Kamp 2020 แคมป์ธุรกิจสร้างทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้ทักษะการออกแบบ สร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ บ่มเพาะเข้มข้น แข่งขันชิงเงินรางวัล ทีม Parkdee แอปพลิเคชันที่จัดหาและจองที่จอดรถ คว้าแชมป์ ตั้งเป้าหมายจัดแคมป์ปีนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนท์ แข่งขันกันเพื่อหาทีมตัวแทนโรงเรียน ชิงรางวัลระดับประเทศ พร้อมทั้งเป้าหมายการพัฒนาสู่บริการที่เป็นรูปธรรม

นายรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จาการที่ธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อกลุ่มเยาวชนอายุ 15-20 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านแพลตฟอร์ม AFTERKLASS มาอย่างต่อเนื่อง พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการใช้ไอเดียและเทคโนโลยีสร้างธุรกิจให้แตกต่างที่ดิสรัปท์ธุรกิจเดิม และเติบโตได้เร็ว ธนาคารกสิกรไทยจึงเป็นธนาคารแรกที่จัดกิจกรรม AFTERKLASS Young Tech Start Up Business Kamp 2020 เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ แนวคิดการทำธุรกิจให้แก่เยาวชนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมธุรกิจใหม่ พร้อมแข่งขันชิงเงินรางวัล มีนักเรียนมัธยมปลายสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย และคัดเลือกเหลือ 36 ราย เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็น แบ่งเป็น 3 รอบ

รอบแรก แคมป์คิดไอเดียเรียนรู้ธุรกิจสตาร์ทอัพ มีระยะเวลา 3 วัน ให้เยาวชน 36 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจับกลุ่มเป็นทีม 9 ทีม เรียนข้อมูลความรู้ ทักษะ และวิธีการทำงานแบบสตาร์ทอัพ การออกแบบบริการ การทำงานแบบ Hackathon และนำเสนอไอเดีย จนได้ 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ

รอบที่สอง กระบวนการบ่มเพาะ Incubation Round มีระยะเวลา 2 เดือน เยาวชนทั้ง 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ ได้รับการโค้ชจากทีมผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกสิกรไทย KBTG และ BEACON VC เพื่อการพัฒนาไอเดียการออกแบบบริการ การคิดโมเดลธุรกิจอย่างเข้มข้นให้ใช้งานได้จริง การทำ MVP และปรับแผนธุรกิจให้เป็นไปได้ ทักษะการนำเสนอ

รอบสุดท้าย การนำเสนอ Final Pitching ทั้ง 5 ทีมจะได้ขึ้นนำเสนอบริการต้นแบบและแผนธุรกิจรอบสุดท้าย ใช้เวลาในการนำเสนอทีมละ 9 นาที  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน 4 ด้าน คือ ไอเดียธุรกิจสามารถตอบโจทย์ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ไอเดียธุรกิจมีความใหม่และเป็นนวัตกรรม โมเดลธุรกิจมีความยั่งยืนและแผนธุรกิจสามารถขยายผลได้ในอนาคต และทีมธุรกิจมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Parkdee แอปพลิเคชันหาที่จอดรถ ช่วยจับคู่ผู้ที่มีพื้นที่ให้บริการจอดรถกับผู้ที่ต้องการจอดรถ ในเขตเมืองและพื้นที่ท่องเที่ยว รับเงินรางวัล 50,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม AraiD แอปพลิเคชันแมทช์ความต้องการและจองร้านอาหารสำหรับกลุ่มเพื่อน  รับเงินรางวัล 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Soiaspect แอปพลิเคชันเกมบริหารรายรับรายจ่าย รับเงินรางวัล 10,000 บาท ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน  2 ทีม ได้แก่ ทีม Stratosphere แอปพลิเคชันแนะนำการเรียนเพื่อเส้นทางอาชีพในอนาคต และทีม Matchy แพตลฟอร์มจับคู่และ mentor เพื่อคนทำสตาร์ทอัพ รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

นายรวี กล่าวว่า จากกระบวนการบ่มเพาะจนถึงการนำเสนอรอบสุดท้ายพบว่า ทุกทีมมีการออกแบบบริการที่ผสมผสานทักษะทางเทคโนโลยี และการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นจากเมนทอร์ แล้วนำไปปรับแก้ไขพัฒนางานของตนอย่างเต็มที่ จนมาถึงเวทีสุดท้าย เป็นที่ประจักษ์ว่าทุกทีมได้แสดงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมาก สะท้อนความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ AFTERKLASS มุ่งหวังไว้

ธนาคารกสิกรไทยจะมีการจัดกิจกรรมแคมป์ธุรกิจสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยสอนให้เยาวชนได้ฝึกคิด ลงมือทำจริง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การลงสนามธุรกิจจริงในอนาคต โดยในปี 2564 การจัดแคมป์และการประกวดจะยิ่งเข้มข้นขึ้น ในรูปแบบทัวร์นาเมนท์ แข่งขันกันเพื่อหาทีมตัวแทนโรงเรียน และชิงรางวัลระดับประเทศ พร้อมทั้งเป้าหมายการพัฒนาสู่บริการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคมนี้

เกี่ยวกับ AFTERKLASS

AFTERKLASS เป็นโครงการ CSR ของธนาคารกสิกรไทย เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่เยาวชนไทย อายุ 15-20 ปี ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งการออม การวางแผนใช้จ่าย ต่อยอดการลงทุน และการเริ่มต้นทำธุรกิจ  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (Financial Inclusion) ทางเว็บไซต์ www.afterklass.com และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ นำเสนอสาระความรู้ผ่าน 3 Klass ได้แก่ Biz Master สำหรับความสนใจในธุรกิจการค้า การบริหารเงินลงทุน Smart Society สำหรับความสนใจด้านทักษะเกี่ยวกับการเรียน และ Play Yard สำหรับความชื่นชอบในการทำกิจกรรม รวมถึงเนื้อหาเชิงไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ AFTERKLASS มีการจัดทำเวิร์กชอปฟรี ให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งปี รวมทั้งการจัดแคมป์อบรมทักษะด้านธุรกิจประจำปีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกในเว็บไซต์กว่า 33,000 คน และมีสมาชิกผ่าน Social Media Platform อื่นๆ อีกกว่า 50,000 คน

ข่าวล่าสุด

spot_img