Friday, 14 June 2024 - 3 : 44 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 3 : 44 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Q1 ราคาปาล์มยังสวย สศก. เผย Q2 ผลผลิตเริ่มออกมาก รัฐพร้อม ชดเชยประกันรายได้ การันตี 4 บาท/กก.

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 จำนวน 8,807.54 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เบื้องต้นได้จัดสรรให้กระทรวงพาณิชย์แล้ว 4,613.04 ล้านบาท โดยเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำหรับการจ่ายเงินชดเชย กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เช่นเดียวกับกับการดำเนินโครงการฯ ในปี 2562 – 2563 โดยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ปลูกจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยทุกวันที่ 15 ของเดือน อย่างไรก็ตาม รอบในการจ่ายเงินวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้มีการพิจารณาราคาอ้างอิงผลปาล์มน้ำมัน (อัตราน้ำมัน 18%) ที่กิโลกรัมละ 6.25 บาท ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท จึงยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร 

หากพิจารณาถึงสถานการณ์การผลิตปาล์ม ปี 2564 (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) สศก. คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิต 16.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 16.17  ล้านตัน ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3 โดยไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) มีปริมาณผลผลิต 3.26 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ ปี 2563 ร้อยละ 6 คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยเดือนละ 0.16 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 0.20 ล้านต้น ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้จึงยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ด้านราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงไตรมาส 1  เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.15 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.24 บาท อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2564) จะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุด คาดว่าจะมีผลผลิต 5.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 72 โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม ผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุด ประมาณ 1.99 ล้านตัน ดังนั้น คาดว่า ราคาผลปาล์มที่เกษตรขายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 อาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1

“แม้ว่าผลผลิตในช่วงไตรมาส 2 จะมีมากขึ้นก็ตาม เกษตรกรควรให้ความสำคัญในเรื่องของการทำปาล์มคุณภาพ ยกระดับเปอร์เซ็นต์น้ำมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และขอความร่วมมือเกษตรกรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มคุณภาพ ซึ่งสังเกตจากทะลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุก  สีผลปาล์มสุก ตรงตามพันธุ์ และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ 5 – 10 เมล็ดต่อทะลาย และหากเกษตรกรท่านใดที่จ้างตัดปาล์มน้ำมัน  ขอให้เกษตรกรควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพดังกล่าว” รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวล่าสุด

spot_img