Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 29 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 29 pm
spot_img
spot_img
spot_img

แม็คโคร ย้ำเจตนารมณ์ หนุนเอสเอ็มอีและเกษตรกรรายย่อย อยู่รอด ยั่งยืนในทุกวิกฤต พร้อมชี้ทางเติบโตสู่อาเซียน

สยามแม็คโคร จำกัด ประกาศเจตนารมณ์ สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย เอสเอ็มอีไทย ฝ่าทุกวิกฤตไปด้วยกัน ชูระบบนิเวศน์การค้าเพื่อความยั่งยืนสนับสนุนตลอดห่วงโซ่  พร้อมพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ หวังดันรายเล็ก ไต่บันไดเติบโตสู่สาขาในอาเซียน

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤตการณ์โควิด-19  ได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง  ต่อผู้ผลิตรายย่อย ทั้ง เอสเอ็มอี และเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นพันธมิตรทางการค้าสำคัญ ในปี 2564 นี้จึงมุ่งมั่นที่จะนำพาพันธมิตรทางธุรกิจฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน โดยเพิ่มความเข้มข้นของเจตนารมณ์ด้านการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย คู่ค้าผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อย (เอสเอ็มอี) ด้วยมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งได้วางระบบนิเวศน์ทางการค้ารับยุคนิวนอร์มอล เพื่อปูทางให้รายเล็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ขยายการเติบโตสู่การส่งออกสินค้าไปขายยังแม็คโครสาขาในอาเซียน

“แม็คโครมีกลุ่มเกษตรกรไทยที่เป็นคู่ค้ากับเรามากกว่า 7,000 ราย มีผู้ผลิตรายย่อยหรือเอสเอ็มอีอีกกว่า 2,000 ราย ที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านี้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19 และปัจจัยรอบด้าน ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ แม็คโคร จึงขอมุ่งมั่นเคียงข้างเกษตรกรไทย และธุรกิจรายย่อย ในทุกสถานการณ์ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่ทำได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจฐานรากที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย”

ในปีผ่านมา แม็คโครสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 ในหลายๆ โครงการ เช่น การรับซื้อกุ้งจากกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ   การสนับสนุนและกระจายสินค้าปลากะพง และร่วมมือกับสมาคมภัตตาคารไทยในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ จากปลากะพง ทำให้เกิดความนิยมบริโภคปลากะพงใหญ่ ขนาด 3-5 กิโลกรัม อีกทั้งได้ร่วมสนับสนุนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทย และเอสเอ็มอี ของแม็คโคร ประกอบด้วย

1.โครงการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ส่วนของโครงการบิ๊กบราเธอร์ ที่แม็คโคร ให้ความร่วมมือกับ หอการค้าไทย

2.จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ 6 แห่ง เพื่อรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในปี 2564  ตั้งเป้าหมายรับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรไทย เพิ่มขึ้น 20%

3.การพัฒนามาตรฐานการเพาะปลูก ด้วยการจับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายพัฒนามาตรฐาน GAP จาก 1,200 ราย เพิ่มเป็น 1,500 รายในปี 2564

4.การส่งเสริมสภาพคล่อง ด้วยการกำหนดระยะเวลาการชำระสินค้า (Credit Term) ให้ SMEs ส่วนใหญ่ ไม่เกิน 30 วัน

5.การส่งเสริมเอสเอ็มอี และเกษตรกรรายย่อยให้มีศักยภาพขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน

นอกจากนี้ แม็คโคร ยังมีเอสเอ็มอี กลุ่มสำคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยหรือ โชห่วย ผ่านโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” และ กลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร ที่มีโครงการแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี เป็นเครือข่ายสำคัญ

“เกษตรกร และเอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้า ไม่ได้มีแม็คโครเป็นคู่คิดทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ที่คอยเคียงข้างและพากันเติบโตไปในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศและหลายประเทศในอาเซียน”  นางศิริพร กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวล่าสุด

spot_img