Monday, 20 May 2024 - 4 : 15 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 May 2024 - 4 : 15 pm
spot_img
spot_img
spot_img

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประกาศแต่งตั้งนางสาวพัทธ์หทัย กุลจันทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด นางสาวพัทธ์หทัย กุลจันทร์ จะรับผิดชอบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ กำกับดูแลการบริหารงาน ของสายงานบริหารธุรกิจ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, สายงานบริหารช่องทางการขาย กลุ่มธุรกิจ Consumer Financial Services, การตลาดสินเชื่อผ่อนชำระ, บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, รวมถึงฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการขายเชิงกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจประกันภัย

นางสาวณญาณี  เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า “คุณพัทธ์หทัย เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการบริหารการเงินและการลงทุน รวมถึงด้านการตลาด ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณท์ให้สอดคล้องกับงบประมาณและสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้พร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคใหม่”

นางสาวพัทธ์หทัย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน (The George Washington University) และผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำ อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตลอดเวลากว่า 18 ปีที่ร่วมงานกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นางสาวพัทธ์หทัย ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นมากมายโดยเฉพาะในด้านการบริหารงานโครงการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการใช้จ่าย งบประมาณ และการลงทุนของบริษัท รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน โดยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ก่อนจะได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เติบโตอย่างมั่นคง

ข่าวล่าสุด

spot_img