Friday, 14 June 2024 - 1 : 54 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 1 : 54 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กคช.พม. เปิดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ เปิดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ข่าวล่าสุด

spot_img