Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 21 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 21 pm
spot_img
spot_img
spot_img

รฟฟท. สายสีแดง ฉลองครบรอบปีที่ 12 พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดำเนินกิจการครบรอบปีที่ 12 พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มาจนถึงการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุงและขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก BV (Bureau Veritas) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก โดยบริษัทได้นำมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาใช้พัฒนาในด้านการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุง ได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารรวมมากกว่า 6 ล้านคน อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) ขอบเขตระบบบริหาร จัดการ : ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ Back office ซึ่งรวมถึง (MIS Server เครือข่ายและระบบสํารองข้อมูล) ซึ่งได้รับการรับรองจาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI.) นอกจากนั้นบริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าในการให้บริการ นับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

นอกจากนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 องค์พระผู้ทรงก่อตั้งกิจการรถไฟในประเทศไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้ทรงมีคุณูปการกอปรด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านการคมนาคมขนส่งในราชอาณาจักรไทย อีกทั้งในปัจจุบันรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ สถานีกลางบางซื่อ ว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ว่า “นครวิถี” และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ว่า “ธานีรัถยา” ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางนั้น มีความหมายว่า เส้นทางของเมือง คู่กับ ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของกรุงเทพมหานคร

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พันธมิตรทางธุรกิจ และ ศิลปินดาราอาทิ ตระการ พันธุมเลิศรุจี ศุภมร โคร์นิน บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์ โอลีฟ อรัญญา อภัยโส ร่วมแสดงความยินดี รวมถึงภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี

อีกทั้งในโอกาสพิเศษครบรอบปีที่ 12 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้โดยสารที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา บริษัทฯจึงได้จัดบูธกิจกรรม มอบเครื่องดื่ม จากร้านดัง 1,200 แก้วฟรี อาทิ กาแฟเย็น ชาเขียวเย็น ชาไทยเย็น โกโก้เย็น และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกประเภท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณทางเข้า-ออก ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ใกล้ประตูทางออกหมายเลข 13 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกประเภทยังได้รับส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้าและบริการที่เข้าร่วม Cash Back สูงสุด 50% จากธนาคารชั้นนำ มากมาย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.srtet.co.th

และสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทั้งช่องทาง Facebook , Twitter , Instagram Youtube , Tiktok ในชื่อ “RED Line SRTET”

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

ข่าวล่าสุด

spot_img