Tuesday, 26 September 2023 - 12 : 09 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Tuesday, 26 September 2023 - 12 : 09 pm
spot_img
spot_img
spot_img

รถไฟสายสีแดงผู้โดยสารพุ่ง ศุกร์​ที่3 นิวไฮ 25,144 คน งานเกษตรแฟร์ดันสถานีบางเขน คึกคัก เพิ่มจากปกติ 4 เท่า ผู้โดยสาร สะสมทะลุ 5.3 ล้านคน​

นายสุเทพ พันธ์เพ็ง กรรมการผู้อํานวยการใหญ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (รฟฟท.) ผู้ใหบริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา รถไฟฟ้า สายสีแดงมีจํานวนยอดผู้โดยสาร ทําสถิติสูงสุด (นิวไฮ) อีกครั้งที่จํานวน 25,144คน-เที่ยว โดยมี ปัจจัยเนื่องจากเป็นวันศุกร์แล้วยัง มีงาน เกษตรแฟร์ ประจําปี 2566 วันแรก ซึ่งทําให้รถไฟสายสี แดงสถานีบางเขน มีผู้โดยสาร จํานวน 1,986 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 2566 ที่มีจํานวน 1,306 คน-เที่ยว 

ขณะที่วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2566 ผู้โดยสาร  รวม ของรถไฟสายสีแดง อยู่ที่ประมาณ 18,406 คน- เที่ยว ซึ่งเพิ่มจากค่าเฉลี่ยของวันเสาร์ที่จะมีผู้โดยสารประมาณ 15,000คน-เที่ยว เฉพาะที่สถานี บางเขน มีผู้โดยสารจํานวน 2,351 คน-เที่ยว ซึ่งเทียบกับวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2566 ที่มีผู้โดยสาร จํานวน 581 คน-เที่ยว หรือมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า ซึ่งปัจจัยหลักเป็นผลมาจากงาน เกษตรแฟร์

ก่อนหน้านี้ รถไฟสายสีแดง มีผู้โดยสารนิวไฮ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. 2565 ที่จํานวน 25,125 คน- เที่ยว ซึ่งปัจจัย วันดังกล่าว เนื่องจากเกิดฝนตกหนักและมีน้ําท่วมถนนในหลายพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร การจราจรมีปัญหาหลายจุด รวมถึงถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสนามบินดอนเมือง ทําให้มีการปรับมาใช้บริการรถไฟสายสีแดงแทนการใช้รถยนต์

สําหรับการเปิดเดินรถไฟดีเซลเป็นฟีดเดอร์เส้นทาง ทางสายใต้ระหว่างสถานีธนบุรี-ตลิ่งชัน- นครปฐม สามารถเดินทางเข้าสู่รถไฟสายสีแดงได้สะดวก โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ลด ค่าโดยสารลง50% นั้น ช่วยอํานวยความสะดวกและทําให้ผู้โดยสาร สายสีแดง (ตะวันตก) ช่วงบาง ซื่อ-ตลิ่งชัน เพิ่มขึ้นจากช่วงแรกๆ ที่มีประมาณ 300 คน-เที่ยวเป็น 1,400-1,500 คน-เที่ยว

นายสุเทพกล่าวว่า นับจากที่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 5.3 ล้านคน-เที่ยวแล้ว โดยทะลุ 5 ล้านคน-เที่ยวเมื่อ เดือน ม.ค. 2566 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และการเปิดดให้บริการ รถไฟทางไกลที่สถานี  กลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และทําให้ ค่าเฉลี่ยของจํานวนผู้โดยสารเพิ่มจาก 19,000-20,000 คน-เที่ยวต่อวัน เป็น 20,000-21,000 คน-เที่ยวต่อวัน

รายงานข่าวแจ้งว่า งานเกษตรแฟร์ วันแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2566 นอกจากส่งผลให้ผู้โดยสาร รถไฟฟ้าสายสีแดง เพิ่มขึ้นแล้ว พบว่า รถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สถานีบางเขน มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น หนาแน่นมากเช่นกัน และส่งผลให้ภาพรวมผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส อยู่ที่ 865,044 คน-เที่ยว

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง

https://www.facebook.com/REDLineSRTET?mibextid=ZbWKwL

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img