Friday, 14 June 2024 - 4 : 20 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 4 : 20 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กรุงไทยร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรม “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และ นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด ร่วมเปิดงานการจัดอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “เทคโนโลยีและความยุติธรรม”  ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

ข่าวล่าสุด

spot_img