Thursday, 22 February 2024 - 1 : 12 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Thursday, 22 February 2024 - 1 : 12 am
spot_img
spot_img
spot_img

ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้งแก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต่อเนื่อง

นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลางซ้าย)เป็นผู้แทน ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ จำนวน 800 ตัน มูลค่า 6.4 ล้านบาทโดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (กลางขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อทำฝนหลวงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จวบจนปัจจุบันได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งไปแล้วกว่า 12,100 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 96.4 ล้านบาท ซึ่งน้ำแข็งแห้งดังกล่าวเกิดจากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img