Wednesday, 17 July 2024 - 2 : 28 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 2 : 28 am
spot_img
spot_img
spot_img

“ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   รับมอบเงินสินไหมมรณกรรมตาม “โครงการไทยประกันชีวิตฮอตเคลม” จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ครอบครัว นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 จาก นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวล่าสุด

spot_img