Wednesday, 17 July 2024 - 7 : 37 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 7 : 37 pm
spot_img
spot_img
spot_img

กสิกรไทย ย้ำการเป็นผู้นำในการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกของตลาดการเงินไทย

ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ธุรกรรมแรกของตลาดการเงินไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำหลังจากประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นรายแรกในประเทศไทย  

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เป็นธนาคารแรกเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นธุรกรรมแรกของตลาดการเงินไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของ ธปท. โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBORและ THBFIX ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง KBANK ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาดและประชาชนในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่อย่างต่อเนื่อง 

ข่าวล่าสุด

spot_img