Friday, 14 June 2024 - 4 : 49 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 4 : 49 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

สศท.10 เกาะติดสถานการณ์มันฯ เมืองกาญจน์ คาด ปีนี้ การระบาดโรคใบด่างลดลง แนะเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลง

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี แหล่งผลิตสำคัญอันดับ 4 ของประเทศ พบว่า ปี 2564 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ 10 กุมภาพันธ์ 2564) คาดการณ์ว่า มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 508,565 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 497,377 ไร่ (เพิ่มขึ้น 11,188 ไร่ หรือร้อยละ 2.25) เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อยมาปลูกมันสำปะหลังโรงงานแทน เพราะสถานการณ์ภัยแล้งและราคาของอ้อยที่ลดลงเมื่อช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ผลผลิตรวม1,736,241 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 1,643,813 ตัน (เพิ่มขึ้น 92,428 ตัน หรือร้อยละ 5.62) ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3,414 ตัน/ไร่ (เพิ่มขึ้น 109 ตัน/ไร่ หรือร้อยละ 3.30)

ทั้งนี้ ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และเกษตรกรหมั่นดูแลรักษาแปลงมันสำปะหลังดีสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นับเป็นช่วงที่ผลผลิตออกตลาดมากที่สุด เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม โดยราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ (ราคา ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564) เฉลี่ย 2.01 บาท/กิโลกรัม ราคาค่อนข้างใกล้เคียงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2563) เนื่องจากความต้องการรับซื้อมันสำปะหลังของโรงงานเพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อของประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม จากการะบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต ซึ่งสร้างความเสียหายประมาณ 879 ไร่ ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งจังหวัด พบการระบาดมากที่สุดในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และเลาขวัญ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ การป้องกัน และทำความเข้าใจให้เกษตรกรยินยอมทำลายแปลงมันหากพบการระบาด รวมถึงภาคเอกชน (ลานมันในพื้นที่) ยังให้ความร่วมมือรับซื้อมันสำปะหลังจากแปลงที่เป็นโรคในกรณีที่แปลงสามารถขุดมันได้แล้ว นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสำรวจแปลงมันของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และไม่มีการซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนอกพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าการระบาดของโรคในปีนี้จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ผู้อำนวยการ สศท.10 กล่าวทิ้งท้ายว่า หากเกษตรกรพบการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ควรทำลายทิ้งเท่านั้น เพราะอาจจะทำให้ระบาดรุนแรงและควบคุมยาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต และที่สำคัญอาจสร้างความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดได้ เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ หากต้องการกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างถาวร เกษตรกรต้องมีการคัดเลือกท่อนพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากต้นที่สะอาดปราศจากโรค จากแปลงที่ไม่เคยเป็นโรค และงดซื้อหรือขายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือจากแหล่งที่เกิดโรคระบาด ซึ่งอาจทำให้โรคระบาดกลับมาอีก และทำให้พันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่ขาดแคลนได้ หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดกาญจนบุรี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.10 ราชบุรี โทร. 0 3233 7951 หรืออีเมล zone10@oae.go.th

ข่าวล่าสุด

spot_img