Monday, 20 May 2024 - 3 : 47 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 May 2024 - 3 : 47 pm
spot_img
spot_img
spot_img

ออมสิน ประกาศปิดสาขาหันคา จ. ชัยนาท 1 วัน เนื่องจากพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่ามีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งธนาคารได้ให้พนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว และได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ของธนาคาร และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. แต่งตั้งพนักงานทำการแทนไปช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ และจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2564

3. พนักงานและลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าว ได้เข้ารับการตรวจเชื้อแล้ว ซึ่งผลออกมาเป็นลบ แต่ให้กักตัวและปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564

ธนาคารออมสิน มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ตลอดจนประชาชนเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีฉากกั้น การเว้นระยะห่าง และมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมได้กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ธนาคารออมสิน

ข่าวล่าสุด

spot_img