Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 52 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 52 pm
spot_img
spot_img
spot_img

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim)

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียกร้องสินไหมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) ระหว่างบริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสินไหมประกันสุขภาพ ทั้ง OPD-Claim และ IPD-Claim จากระบบ Fax Claim เป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงเป็นการป้องกันการทุจริต การฉ้อฉลด้านประกันภัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทประกันชีวิตและโรงพยาบาลคู่สัญญาต่อไป ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวล่าสุด

spot_img