Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 54 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 54 pm
spot_img
spot_img
spot_img

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลการบริหารงานทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล “Thailand Best Employer Brand Awards 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employer Branding Institute – India ในงานประกาศรางวัล 15th Employer Branding Awards จัดโดย World HRD Congress รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการผสมผสานและนำวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกับธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บริษัทฯ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards จากสถาบัน Employer Branding Institute – India เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยรางวัลที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้มาจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานในช่วงปีที่ผ่านมา ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับบริษัทฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยดีเสมอมา”

นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การดึงดูดกลุ่มคนที่มีความสามารถ การรักษาและพัฒนาคนเก่งเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอีกด้วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตลอดไป

รางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021 เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งและตอกย้ำประสิทธิภาพของกรุงเทพประกันชีวิต ในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนมากว่า 70 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศในทุกมิติขององค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินครบวงจรให้กับคนไทยต่อไป

ข่าวล่าสุด

spot_img