Tuesday, 4 October 2022 - 3 : 04 am
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Tuesday, 4 October 2022 - 3 : 04 am
spot_img
spot_img

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี (ที่ 2 จากซ้าย) มอบทุนการศึกษาจํานวน 15 ทุน แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีในความดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2565 ณ อาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img