Friday, 14 June 2024 - 12 : 47 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 12 : 47 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

CPAC Construction Solution ส่งมอบนวัตกรรมคลินิกแยกโรคติดเชื้อ แบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง แก่โรงพยาบาลระนอง ลดการแพร่เชื้อโควิด-19

CPAC Construction Solution ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  โดยนายวิเชษฐ์ ชูเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และนายจตุพร  สาเมือง ผู้อำนวยการ CPAC Solution Center – สุราษฎร์ธานี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ร่วมส่งมอบคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง พร้อมมอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลระนอง  อ.เมือง จ.ระนอง  แก่นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง คลินิกดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างโดย CPAC Construction Solution  โดยภายในมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนทั้งการคัดกรอง ตรวจเชื้อ และเก็บเชื้อ ซึ่งแยกเส้นทางระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยออกจากกัน   เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์  ผสานด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ  Digital และ Construction Technology อย่างเช่น CPAC BIM ช่วยในด้านการออกแบบ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเห็นภาพจริงและเข้าใจตรงกัน ทั้งแบบห้องและฟังก์ชันการใช้งาน จึงสามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ก่อน เป็นการลดขยะจากการก่อสร้าง อีกทั้งช่วยควบคุมงบประมาณและระยะเวลาทำงานได้ทันตามกำหนด 

สำหรับด้านความปลอดภัย ควบคุมด้วยระบบ Computational Fluid Dynamic (CFD) Program ที่จำลองพลศาสตร์การไหลของอากาศ ทำให้สามารถออกแบบระบบได้ถูกต้องแม่นยำและวางผังภายในห้องได้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ประกอบกับ การก่อสร้างระบบ “Smart Structure” ที่มีความรวดเร็วในการก่อสร้าง พร้อมใช้วัสดุที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่สะสมเชื้อโรค อีกทั้งระบบการจัดการอากาศที่มีความดันลบ และความดันบวก เพื่อให้อากาศทั้งภายในห้องสะอาด และลดโอกาสอากาศที่มีเชื้อแพร่สู่ด้านนอก ดังข้อกำหนดมาตรฐานสมาคมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รวมถึงการแยกสัดส่วนและเส้นทางการเดินของแพทย์ (Doctor Circulation) และเส้นทางของผู้ป่วย (Patient Circulation) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์และผู้ใช้งาน ถูกต้องตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ “CPAC Construction Solution” ดำเนินการก่อสร้างคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ให้โรงพยาบาลระนอง แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  ในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ตอบโจทย์การคัดกรอง ค้นหาเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยนวัตกรรมคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Medical Solution by CPAC BIM  ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ “SOLUTIONS  FOR LIFE”  ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบในวงการก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน  

สำหรับผู้ที่สนใจ CPAC Construction Solution สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร 02-555-5555 หรือเว็บไซต์ https://web.cpac.co.th/th/home

บุคคลในภาพจากซ้าย

  1. วิเชษฐ์ ชูเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
  2. นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
  3. สมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
  4. จตุพร สาเมือง ผู้อำนวยการ CPAC Solution Center – สุราษฎร์ธานี  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย            (ทุ่งสง) จำกัด

ข่าวล่าสุด

spot_img