Friday, 14 June 2024 - 5 : 18 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 5 : 18 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

FWD คว้ารางวัล ‘องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม’ 5 ปีซ้อน มุ่งเน้นการพัฒนาความเท่าเทียมของคนในสังคม

ปัจจุบันยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสและขาดการเอาใจใส่ด้านการดำรงชีวิตในสังคม ที่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD Insurance) ให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มสนับสนุนให้ผู้พิการได้ใช้ชีวิตแบบเท่าเทียม โดยให้โอกาสในการ       จ้างงานแก่ผู้พิการเพื่อร่วมทำงานใน Contact Center ที่มูลนิธิพระมหาไถ่และโรงเรียนอาชีวมหาไถ่ และให้บริการรถตู้รับ-ส่งพนักงานทุพพลภาพ การให้ความสำคัญในการสนับสนุนผู้พิการอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับ รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานและส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย FWD เป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้พิการมาโดยตลอดและได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

คุณปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอฟดับบลิวดี เป็นองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต และยังสนับสนุนให้ทุกคนออกไป Celebrate Living ตามแนวคิดของแบรนด์ โดยเราริเริ่มช่วยเหลือผู้พิการ ด้วยการสร้างอาชีพที่นำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน และทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความภูมิใจในตัวเองและยังสามารถ Celebrate Living ได้อีกด้วย การดำเนินงานนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงค่านิยมหลักของบริษัทฯ ในการดูแล ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อสร้างและพัฒนาสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

เอฟดับบลิวดีก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2556 โดยเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มลงทุนแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ที่ให้บริการครอบคลุมในประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศ  ดูข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่  www.fwd.co.th   หรือ  www.facebook.com/FWDThailand

ข่าวล่าสุด

spot_img