Friday, 14 June 2024 - 12 : 41 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 12 : 41 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กสิกรไทยสำรองเงินสด 36,200 ล้านบาท ขณะที่ ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดกว่า 40,000 ล้านบาท สาขาธนาคารกว่า 1,000 แห่ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 36,200 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 18,500 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 11,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค จำนวน 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี  862  สาขาทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,200 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,700 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 7,800 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 9,900 ล้านบาท 

ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า 40,000 ล้านบาท สาขาธนาคารกว่า 1,000 แห่ง และตู้บัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ พร้อมรองรับบริการ

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 ทางธนาคารได้มีการสำรองเงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร สาขาไมโครภายในห้างสรรพสินค้ากว่า 1,000 แห่ง และช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเงินสดของประชาชนสำหรับใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ พร้อมสำรองธนบัตรใหม่บางส่วนสำหรับใช้เป็นเงินอั่งเปามอบเป็นธรรมเนียมในเทศกาลปีใหม่จีน

ทั้งนี้ ทางธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการเพิ่มความถี่ในการเติมเงินยังตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย เพราะฉะนั้นลูกค้าของธนาคารจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถเบิกถอนเงินสดมาใช้ในช่วงเทศกาลดังกล่าวได้อย่างสบายใจ

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน หรือใช้บริการ e-อั่งเปา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคารได้ตามปกติ เช่น บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) และบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) เพื่อร่วมปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) รวมไปถึงหลีกเลี่ยง และลดการสัมผัสวัตถุต่างๆ ลง โดยเฉพาะการสัมผัสธนบัตรและซองอั่งเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข่าวล่าสุด

spot_img