Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 31 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 31 am
spot_img
spot_img
spot_img

DITP เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเข้ารับรางวัล ELMA 2021 ยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมมอบรางวัล “Excellent Logistics Management Award (ELMA)” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาระบบและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ พร้อมยกระดับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยได้จัดโครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก

รางวัล ELMA ได้นำเกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาผสมผสานกันเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อาทิ Malcom Baldrige Framework, European Framework for Quality Management และ Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model (Supply Chain Council) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจการค้าในระดับสากล โดยรางวัล แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์ ในการเข้าร่วมงาน TILOG – LOGISTIX ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) รวมถึงได้รับการตรวจประเมินพร้อมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA ในการประชาสัมพันธ์บริษัทอีกด้วย

ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยที่สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัล ELMA 2021 ที่ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com หรือโทรศัพท์ 092-259-0953 หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

ข่าวล่าสุด

spot_img