Monday, 20 May 2024 - 3 : 29 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 May 2024 - 3 : 29 pm
spot_img
spot_img
spot_img

ธนาคารโลก เปิดรับสมัครชิงรางวัล “2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards” ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชิญชวนให้องค์กรภาครัฐและเอกชน ส่งโครงการที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021

ธนาคารโลกประกาศเปิดตัว 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards หรือรางวัลนวัตกรรมทักษะดิจิทัลประจำปี 2021 เป็นครั้งแรกในวันนี้ เพื่อเชิดชูผลงานและความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ต่างยอมรับว่าการผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้เมื่อการแพร่ระบาดของโรคจบลง ดังนั้นการสร้างเสริมทักษะที่เหมาะสมให้กับประชากรในภูมิภาคนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นางสาวนาตาชา เบสชอนเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการพัฒนาเชิงดิจิทัลของธนาคารโลกกล่าว

รางวัล 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards จะถูกมอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้กับประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้กำลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

องค์กรภาคเอกชนหรือภาครัฐในภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคหรือไม่ใช่ด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และภาคการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน และผู้ชนะจะได้รับเชิญให้นำเสนอโครงการในการประชุมออนไลน์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลในเดือนพฤษภาคม 2021 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards และการเสนอชื่อ สามารถอ่านได้ที่: http://www.worldbank.org/digitalskills4sea

รางวัล 2021 World Bank Digital Skills Innovation Awards เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคเพื่อ เฟ้นหาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Digital Development Partnership (DDP)  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ประเทศเดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เยอรมนี,  บริษัท Google, GSMA, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เกาหลี, บริษัท ไมโครซอฟท์, นอร์เวย์, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

ข่าวล่าสุด

spot_img