Friday, 14 June 2024 - 1 : 26 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 1 : 26 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดตัว Chemical Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี เตรียมเดินเครื่อง Demonstration Plant แห่งแรกในประเทศไทย

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เดินหน้าธุรกิจตามแผนโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability)  ล่าสุด เปิดตัว Chemical Recycling เทคโนโลยีเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี พร้อมเดินเครื่อง Demonstration Plant แห่งแรกในประเทศไทย เชื่อมั่นเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วอย่างยั่งยืน และสามารถนำ Renewable Feedstock ที่ได้มาเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นของธุรกิจ

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  เผยถึงความคืบหน้าของธุรกิจตามแผนโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งในปี 2564 ได้วางโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ 4 ด้านหลัก  ได้แก่  

  1. การพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก และโซลูชัน โดยออกแบบให้สามารถรีไซเคิลได้ง่าย (Design  for Recyclability) โดยยังคงคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
  • การนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ PCR (Post – Consumer Recycled Resin)
  • การนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับธุรกิจปิโตรเคมี (Chemical Recycling) 
  • การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

    โดยโรดแมปที่วางไว้ครอบคลุมตลอด Supply Chain นั่นคือ  ตั้งแต่การออกแบบเม็ดพลาสติกให้ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแต่ยังคงมีประสิทธิภาพ  จนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติก

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกสำหรับกระบวนการ Chemical Recycling โดยเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้น หรือ Renewable Feedstock สำหรับโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งสามารถนำกลับมาผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic Resin) ตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน  ในเบื้องต้น ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติก ที่เป็น Advanced Technology ใช้สารเร่งปฏิกิริยาทำให้กระบวนการรีไซเคิลมีอุณหภูมิต่ำ จึงช่วยลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาการสะสมของปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างโรงงานทดสอบการผลิต หรือ Demonstration Plant แห่งแรกในประเทศไทย ในพื้นที่บริเวณโรงงาน จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิต Renewable Feedstock ประมาณ 4,000 ตันต่อปี และพร้อมที่จะขยายกำลังผลิตในอนาคต 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  ได้ร่วมมือกับ Partner ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล และจัดตั้งบริษัท Circular Plas Co., Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี หรือ Chemical Recycling มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร้อยละ 60 และ Partner ร้อยละ 40 

ข่าวล่าสุด

spot_img