Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 59 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 59 am
spot_img
spot_img
spot_img

เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล Top Employer Thailand 2021 จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute)

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ  คุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Top Employer Thailand 2021 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ซึ่งได้ประกาศผลรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกว่า 1,600 องค์กรที่ได้รับเลือกพร้อมกันทั่วโลกผ่านรูปแบบ Virtual Certification Celebration เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงเป็นบริษัทประกันชีวิตไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการคัดเลือกองค์กรต่างๆ ใน 120 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก 

โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอ ประเทศไทย ในการดูแลพนักงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยยึดแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่มุ่งเน้น “การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก” ทั้งในแง่วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการดูแลชีวิตพนักงานอย่างรอบด้าน โดยตลอดระยะเวลากว่า 82 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของทเอไอเอ รางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จว่าเอไอเอ ประเทศไทย เป็นองค์กรนายจ้างชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ข่าวล่าสุด

spot_img