Friday, 14 June 2024 - 11 : 44 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 11 : 44 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

เอสซีจี ช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย “รถพยาบาลฉุกเฉิน” (Ambulance Safety Solution) ด้วยนวัตกรรม SCG Smart Logistics

เอสซีจี ช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย “รถพยาบาลฉุกเฉิน” (Ambulance Safety Solution) ด้วยนวัตกรรม SCG Smart Logistics แห่งแรกที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance Safety Solution) โดยนำร่องแห่งแรกที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และนายชลัช วงศ์สงวน Sustainability Solution Business Director ให้การต้อนรับ และนำเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance Safety Solution สำหรับการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับพฤติกรรมความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินแพทย์และรถพยาบาล (Emergency Vehicle Operation Course) สำหรับการพัฒนาศักยภาพในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการขับขี่ปลอดภัยตามกฎหมายและกฎกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับโครงการ Ambulance Safety Solution เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ SCG Smart Logistics ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถควบคุมความปลอดภัยบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับพฤติกรรมความเสี่ยงของพนักงานขับรถในด้านความเร็ว การพักผ่อน และการจอดไหล่ทาง หรือพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยการเชื่อมต่อสัญญาณ GPS กับรถขนส่ง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลพฤติกรรมความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติในรูปแบบเรียลไทม์ ทั้งการแจ้งเตือนก่อน (Alarm) และหลังกระทำความผิด (Alert) จากความสำเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มรถขนส่งจึงได้ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มรถพยาบาลฉุกเฉินโดยเพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินเข้า-ออกก่อนถึงพื้นที่โรงพยาบาล 5 กิโลเมตร เพื่อให้ทีมแพทย์พยาบาลทราบสถานะรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับการเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์และเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยทันท่วงที เพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการขับขี่รถพยาบาลฉุกเฉินอย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และการอบรมให้ความรู้กับพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินโดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์อย่างครบวงจร ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่จะเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด

spot_img