Friday, 14 June 2024 - 1 : 41 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 1 : 41 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง พอล วอง ชี คิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายพอล วอง ชี คิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้  นายพอล วอง ชี คิน จะเข้าสืบทอดตำแหน่งต่อจากนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 หลังจากที่นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง  โดยนายสุธีร์ ซึ่งครบวาระเกษียณอายุ จะยังคงร่วมงานกับธนาคารต่อไป ในตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  

สำหรับนายพอล วอง ชี คิน นับเป็นผู้มีประสบการณ์ในภาคการเงินและการธนาคารในระดับภูมิภาคอาเซียนมากกว่า 25 ปี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานด้านปฏิบัติการของกลุ่มซีไอเอ็มบี ดูแลทั้งงานทางด้านปฏิบัติการและการเชื่อมโยงงานหลากหลายข้ามสายงาน ในด้านของการพัฒนาระบบชำระเงินให้เป็นดิจิทัล  รวมถึงการปรับปรุงยุทธศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ลูกค้า  นายพอล วอง ชี คิน นับเป็นนักการเงินที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึกทั้งในอุตสาหกรรมและภูมิภาค  โดยนายพอล วอง เข้าร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบีเมื่อปีพ.ศ. 2550  ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ดูแลงานด้าน Sales Management – Consumer Sales & Distribution ธนาคาร CIMB Bank Berhad  ต่อมาได้รับมอบหมายงานและเติบโตในตำแหน่งหลากหลายภายในกลุ่มซีไอเอ็มบี    ซึ่งรวมถึงในประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์     โดยได้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการผลักดันโครงการเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาค ทั้งด้านดิจิทัลและการพัฒนาเปลี่ยนแปลง (Transformation) รวมถึงการปฏิรูปสายงานด้านปฏิบัติการของกลุ่มซีไอเอ็มบีให้เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ   นายพอล วอง ยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principal Asset Management     ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี นายพอล วอง ยังได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์อีกด้วย  

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  ประธานกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ Forward23+ ของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มุ่งจะเป็น ‘The Leading Focused ASEAN Bank’  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา      การแต่งตั้ง นายพอล วอง ชี คิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญของกลุ่มซีไอเอ็มบีมาตลอดการร่วมงานมากกว่า 13 ปี  จึงไม่เพียงแต่มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างหลากหลายลึกซึ้ง ทั้งในภาคของการดำเนินธุรกิจและงานทางด้านสนับสนุนและปฏิบัติการ   แต่ยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มซีไอเอ็มบี    ดังนั้น จึงเชื่อว่าพอล วอง ชี คิน จะได้นำมุมมอง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผสานพลังร่วมกันกับศักยภาพของทีมคณะกรรมการจัดการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในการขับเคลื่อนและนำพาให้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บรรลุสู่เป้าหมายที่จะเติบโตเป็น  ‘DIGITAL-LED BANK WITH ASEAN REACH’ คือ “ธนาคารอาเซียนชั้นนำในไทย ที่ใช้ดิจิทัลสร้างความต่าง” ได้อย่างแข็งแกร่ง

“ในนามของคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ผมขอขอบคุณคุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล ซึ่งได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการดูแลและผลักดันให้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถเดินหน้าก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่คุณสุธีร์ จะยังคงช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษาจากประสบการณ์อันทรงคุณค่า ในฐานะที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต่อไปอีกด้วย” ดาโต๊ะ โรเบิร์ต กล่าวเพิ่มเติม 

ข่าวล่าสุด

spot_img