Friday, 14 June 2024 - 12 : 14 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 12 : 14 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

สมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จาก นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ศิริราชมูลนิธิ สำหรับนำไปใช้ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมกับจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ โรงพยาบาลศิริราช 

ข่าวล่าสุด

spot_img