Sunday, 5 December 2021 - 11 : 20 pm
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Sunday, 5 December 2021 - 11 : 20 pm
spot_img
spot_img

วิริยะประกันภัย ติดตามโครงการปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อความยังยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดยมี นายอนุศิษฎ์  นิติสุวรรณกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)  พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “ปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพ  เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ทาง บมจ.วิริยะประกันภัย ให้การสนับสนุน ณ  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารช้าง และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารช้างในฤดูแล้ง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนให้กับช้างในพื้นที่ต่อไป

ข่าวล่าสุด

spot_img