Friday, 14 June 2024 - 4 : 32 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 4 : 32 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กรุงศรีแต่งตั้งประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้ง นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล สืบต่อจากนายแดน ฮาร์โซโน่ ซึ่งครบวาระการเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นม

นายพงษ์อนันต์ได้ร่วมงานกับกรุงศรีมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถสูงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและนำพาความสำเร็จมาให้กับกรุงศรี นายพงษ์อนันต์ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายครอบคลุมงานด้านลูกค้าธุรกิจรายย่อยและเครือข่ายการขาย ลูกค้าบุคคล และลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธมาพัฒนาการบริการและบริหารงานให้กับกรุงศรีได้อย่างยอดเยี่ยม โดยนายพงษ์อนันต์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถในการบริหารงานและบริหารทีมงานแบบครบวงจร จนสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นมากมายให้กับกรุงศรี รวมถึงกลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย กรุงศรีเชื่อมั่นว่าด้วยวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และมุมมองในการทำงานของนายพงษ์อนันต์ ในฐานะประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล จะสร้างความสำเร็จอีกระดับให้กับกรุงศรี

นายพงษ์อนันต์สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงินการธนาคารในสถาบันการเงินระดับโลกมานานกว่า 28 ปี

ข่าวล่าสุด

spot_img