Wednesday, 17 July 2024 - 3 : 59 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 3 : 59 am
spot_img
spot_img
spot_img

ไปรษณีย์ไทย เน้นมาตรการความปลอดภัย รับ/ส่งพัสดุ ในพื้นที่ 5 จังหวัดสีแดงเข้ม รณรงค์คนในพื้นที่ใช้บริการ Pick – up Service รับพัสดุถึงหน้าบ้าน

ไปรษณีย์ไทย เร่งยกระดับความปลอดภัยที่ทำการไปรษณีย์ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เข้มมาตรการคัดกรองผู้ใช้บริการ การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ อาชีวอนามัยของสถานที่ เน้นให้บริการ pick-up service หรือบริการรับฝากสิ่งของนอกที่ทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องออกจากบ้าน

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ที่มีการประกาศให้มีการยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 นั้น ไปรษณีย์ไทยได้สั่งการให้ที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์บริการในพื้นที่ 5 จังหวัดเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างรัดกุม ดังนี้

  • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งต้องคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าที่ทำการอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย และสแกนแอปพลิเคชันก่อนเข้าใช้บริการ ให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตั้งแต่เข้าที่ทำการ ระหว่างใช้บริการ และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
  • การจัดระยะห่างทั้งเคาน์เตอร์ให้บริการ เก้าอี้พักรอใช้บริการ และทำความสะอาดจุดสัมผัสในที่ทำการ เช่น จุดกดบัตรคิว มือจับประตู เคาน์เตอร์ให้บริการทุกๆ 20 นาที
  • เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างให้บริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และงดการพูดคุยระหว่างให้บริการ และเจ้าหน้าที่นำจ่ายต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ระหว่างนำจ่ายสิ่งของให้ลูกค้าทุกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการลงนามได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส
  • ศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) รวมถึงพัสดุที่มาจากต่างประเทศ

นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งเน้นให้บริการ pick-up service หรือบริการรับฝากนอกที่ทำการ เพื่อลดการพบปะและการสัมผัสระหว่างบุคคล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ประชาชน ลดการเดินทางออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสโรค โดยผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเรียกใช้บริการ pick-up service ได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @Thailand Post

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ข่าวล่าสุด

spot_img