Monday, 20 May 2024 - 3 : 53 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 May 2024 - 3 : 53 pm
spot_img
spot_img
spot_img

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 12 หน่วยงาน สนับสนุนเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัครดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35,000 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติการดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference ณ สถาบันวิทยาการประกันภัย ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

ข่าวล่าสุด

spot_img