Sunday, 17 October 2021 - 3 : 10 am
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Sunday, 17 October 2021 - 3 : 10 am
spot_img

เมืองไทยประกันชีวิต ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด และ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565 – 2566  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด (สำหรับสมาชิกและครอบครัว) โดยคุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข่าวล่าสุด