Friday, 14 June 2024 - 1 : 13 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 1 : 13 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”   จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ประชาชนและอาสาดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมส่งมอบกรมธรรม์ดังกล่าวให้แก่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งรับมอบผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก​

ข่าวล่าสุด

spot_img