Monday, 20 September 2021 - 11 : 17 am
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 September 2021 - 11 : 17 am
spot_img
spot_img

กรมพัฒน์ฯ ประกาศผลการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ และยกให้เป็นแฟรนไชส์ต้นแบบแห่งปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชนะการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้สนใจลงทุน หวังให้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีธุรกิจเป็นของตนเองได้ง่าย ให้ผลตอบแทนไว และตั้งตัวได้เร็วขึ้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด ‘รางวัลธุรกิจ  แฟรนไชส์ไทยประจำปี 2564 หรือ Thailand Franchise Award 2021 :  TFA 2021’ โดยธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องดำเนินกิจการเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 37 แบรนด์ แต่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ จำนวน 10 แบรนด์ ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (30 สิงหาคม 2564) โดยปีนี้กรมฯแบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทย    โกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย  ดาวรุ่ง และ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกรายที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับว่าท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้กับธุรกิจรายอื่น โดยท่านจะได้รับสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอให้ท่านภาคภูมิใจว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้นๆ ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง ให้ผลตอบแทนได้รวดเร็ว และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ก็ขอให้ท่านรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการกิจการ และคุณภาพของสินค้าแบบนี้ตลอดไป”

ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร.0 2547 5953 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

ข่าวล่าสุด