Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 47 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 47 am
spot_img
spot_img
spot_img

แม็คโคร ชูโมเดล ห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง ปรับพื้นที่ ตีเส้นเว้นระยะ ผสานทีมกระตุ้นเตือน ขอความร่วมมือลูกค้าร่วมฝ่าวิกฤต

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ชูโมเดล ห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง สู่การจับจ่ายวิถีใหม่สู้วิกฤต โควิดเต็มรูปแบบ เข้มปรับพื้นที่ ตีเส้น เว้นระยะห่าง นับจำนวนคนเข้าออก พร้อมตั้งทีมรักษาระยะห่างย้ำเตือน-ขอความร่วมมือลูกค้าประชาชน เพิ่มความห่วงใยในทุกตารางเมตร

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากเทศกาลแห่งการจับจ่ายที่ผ่านมา  แม็คโครพบว่า กระแสความต้องการสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพ สินค้าอาหารสด มีเพิ่มขึ้น จากการที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการภายในสาขาเป็นจำนวนมาก  โดยสิ่งที่แม็คโครอยากเน้นย้ำ และขอความร่วมมือจากลูกค้า ก็คือ วิถีใหม่ในการซื้อสินค้า ที่เน้นการเว้นระยะห่าง (social distancing) ซึ่งเรานำมาปฏิบัติเป็นแนวทางเฉพาะของแม็คโคร ใน 4 ประการ คือ

  1. การนับจำนวนคนเข้าใช้บริการภายในสาขา 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร  ซึ่งมากกว่าที่ภาครัฐกำหนดคือ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร (ตามข้อกำหนดของไทยชนะ)
  2. ตีเส้นเว้นระยะห่างในจุดที่มีความหนาแน่น  เช่น แผนกอาหารสด แผนกเนื้อสัตว์  จุดชำระเงิน
  3. กำหนดพื้นที่นั่งรอด้านหน้าสาขากรณีจำนวนคนในสาขาเกินปริมาณ
  4. ตั้งทีมรักษาระยะห่าง (social distancing scouts) คอยประกาศย้ำเตือนให้ลูกค้ายืนจับจ่ายสินค้าห่างจากลูกค้าท่านอื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสาขา

“ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 แม็คโครตระหนักถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชาชน ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่าง โดยแนวทางปฏิบัติของแม็คโครได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี”

นางศิริพร กล่าวอีกว่า “พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว  ตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19  โดยเรามีเป้าหมายในการเป็น ห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง ที่จะนำไปใช้ปฏิบัติในทุกสาขา เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ของพนักงานและลูกค้าทุกคน”

ข่าวล่าสุด

spot_img