Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 50 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 50 am
spot_img
spot_img
spot_img

DITP ผนึกกำลัง 4 สมาคมด้านชิ้นส่วนยานยนต์ จัดงาน TAPA 2021 รูปแบบใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผนึกกำลัง 4 สมาคมด้านชิ้นส่วนยานยนต์ จัดงาน TAPA 2021 รูปแบบใหม่ ผสมผสานรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2564 พร้อมร่วมผลักดันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย คาดจะไปได้สวยในยุคสู้โควิด-19

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้หารือร่วมกับ 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร เพื่อหาช่องทางในการกระตุ้นและผลักดันสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้ข้อสรุปให้ปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2564 หรือ TAPA 2021 (Thailand International Auto Parts & Accessories Show 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เน้นการนำระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับการค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่กรมฯนำมาปฏิบัติ โดยกิจกรรมภายในงานจะเน้นการเจรจาการค้าออนไลน์ ผสมผสานกับการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การพัฒนาแอปพลิเคชันด้านยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นว่า ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อม ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้อย่างมั่นใจ

จากสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัว อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก็เช่นเดียวกัน ต้องปรับตัวในหลายๆด้าน เช่น การพัฒนาสินค้า การทำวิจัย คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ และแนวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต ขณะเดียวกันก็ต้องเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมีมาตรฐานความปลอดภัยด้วย

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ยังเป็นหนึ่งใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ที่มีโอกาสในการเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มอาร์เซ็ป (RCEP)  ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเขตทางการค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากการลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จึงคาดว่างาน TAPA 2021 จะเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถเพิ่มยอดส่งออกให้กับสินค้าในอุตสาหกรรมนี้ได้ เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนและมีซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ง” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

กิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์สำหรับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่กรมได้จัดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบรับที่ดี โดยมีมูลค่าการค้ากว่า 3,025.40 ล้านบาท ทำให้คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกที่จะเกิดขึ้นในงาน TAPA 2021 จะมีทิศทางที่ดี ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 ไทยส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นมูลค่า 352,154.30 ล้านบาท โดยการส่งออกร้อยละ 61.22 มาจากส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ มีมูลค่าส่งออก 215,599.79 ล้านบาท

โดยงาน TAPA ถือเป็นเวทีการค้านานาชาติที่รวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งชั้นนำของไทย จัดแสดงในไทย โดยพบปะเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจากต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าและผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ในวงการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการผลิตและตลาดส่งออกสินค้ารวมถึง ธุรกิจบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งอย่างมีคุณภาพในตลาดโลก

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

ข่าวล่าสุด

spot_img