Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 26 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 26 pm
spot_img
spot_img
spot_img

ไทยประกันชีวิตร่วมฝ่าวิกฤตอุทกภัยภาคใต้ ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สิน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่เชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จึงร่วมมือกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรง โดยดำเนินการทั้งในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุการณ์ รวมถึงมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อเยียวยาสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ตามเป้าหมายการบรรเทาทุกข์ แบ่งปันความสุข พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทย

แนวทางการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน ทีมฝ่ายขายจิตอาสาของไทยประกันชีวิตในพื้นที่อำเภอทุ่งสง ร่วมกันจัดทำถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็น พร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ โรงเรียนวัดเขาโรและสถานีอนามัยเขาโร ตำบลเขาโร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนัก โดยการจัดทำถุงยังชีพดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งเป็นการระดมทุนจากผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายไทยประกันชีวิต

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาว ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ ทีมฝ่ายขายจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด และฟื้นฟูสภาพความเสียหายของโรงเรียนและสถานีอนามัยทั้ง 3 จุด เพื่อสร้างสุขภาวะป้องกันการเกิดโรคระบาด และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน

ทั้งนี้ ไทยประกันชีวิตตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านศักยภาพเครือข่ายตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สินและจิตใจของผู้ประสบภัย ซึ่งนอกจากการบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้แล้ว ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังดำเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านทีมฝ่ายขายจิตอาสาซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับกองทัพบก ทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพบ้านเรือน วัด และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

“ไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ สิ่งสำคัญนอกจากการมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว การเยียวยาและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อให้ชุมชนและสังคมดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง ปลอดภัย และยั่งยืน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความเป็นจิตอาสา พร้อมเป็นผู้ให้และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อันเป็นการสร้างคุณค่าชีวิตให้กับตนเองและผู้อื่น” นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว

ด้วยวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ควบคู่กับการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม เพื่อให้ไทยประกันชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิด ที่พร้อมดูแลเคียงข้างทุกชีวิตในสังคมไทย

ข่าวล่าสุด

spot_img