Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 42 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 8 : 42 pm
spot_img
spot_img
spot_img

ศึกษาปัญหายาเสพติด

นายหมวดโทปริศนา ศรีเจริญ และ นายนรัชชา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ได้ศึกษาดูงาน  เรื่อง “การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน ปราบปราม การบังคับใช้กฎหมายและการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวล่าสุด

spot_img