Friday, 14 June 2024 - 4 : 10 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 4 : 10 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

เทสโก้ โลตัส สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME และชุมชนสร้างรายได้ มอบพื้นที่ค้าขายและฝึกอาชีพฟรีภายในสาขา

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสาขาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังมอบพื้นที่และสาธารณูปโภคฟรีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ในสาขาใจกลางเมือง

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งที่เป็นคู่ค้าของบริษัท และผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็ก จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ภายในสาขาของเราให้ผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและขยายฐานลูกค้าของ SME ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในห้าง อาทิ

  • โครงการ Food Paradise เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงพานิชย์ มาจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแห้งได้โดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ที่เทสโก้ โลตัส 57 สาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563
  • โครงการตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน โดยเทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการ OTOP Select รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนกว่า 300 ราย นำสินค้ามาวางจำหน่ายบริเวณด้านหน้าสาขาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นำร่องที่ 4 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2563
  • โครงการตลาดสุขใจวัยเก๋า ความร่วมมือระหว่างเทสโก้ โลตัส กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุนอกระบบ มาจำหน่ายสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส นำร่องใน 3 จังหวัด ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563
  • โครงการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สาขาเทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว โดยเทสโก้ โลตัส สนับสนุนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตรและสาธารณูปโภคให้เป็นเวลา 3 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้แก่ วิชาอาหารคาว เบเกอรี่ ตัดผมชาย เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยมีสถานที่กว้างขวาง เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากมาย
  • นอกจากนี้ยังมีโครงการมอบพื้นที่ขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้เอสเอ็มอีไทยอีกหลายโครงการ ซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆนี้

“สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นคู่ค้าของเรา เทสโก้ โลตัส มิได้เป็นเพียงช่องทางจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่เราให้ความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของ SME ไทย ผ่านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า มาตรฐานการผลิต มาตรฐานคุณภาพ นโยบายด้านการจัดหาสินค้าด้วยความรับผิดชอบ สวัสดิภาพแรงงาน และสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมาตรฐานและความเป็นเลิศเหล่านี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานในระดับสากล เราจะเดินหน้าในการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยต่อไป เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” นางสาวสลิลลากล่าวสรุป

ข่าวล่าสุด

spot_img