Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 11 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 11 pm
spot_img
spot_img
spot_img

คปภ. เผยโฉม “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” คุ้มครอง “อุบัติเหตุ-โควิด-19” เป็นของขวัญปีใหม่ ส่งท้ายปีชวด

คปภ.ผนึกกำลังบริษัทประกันภัย – ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ในช่วงเทศกาลหยุดยาวและสถานการณ์โควิด-19

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตั้งแต่ ปี 2556 อาทิ การประกันภัย 200 การประกันภัย100 และ การประกันภัย 222 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัยรายย่อยอย่างแพร่หลายและขยายตัวในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัย และตอบโจทย์ความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยให้การคุ้มครองในระยะเวลา 30 วัน เบี้ยประกันภัยไม่สูง มีความคุ้มครองชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ประกันภัย 10 บาท ประกันภัย 10 บาท พลัส และประกันภัย 7 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนเป็นอย่างดี

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากสถิติในปี 2561 มีผู้ทำประกันภัยมากกว่า 2 ล้านราย/ปี และปี 2562 มากกว่า 1.3 ล้านราย/ปี ดังนั้น สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 จึงได้นำแนวคิดและรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส มาต่อยอดพัฒนาให้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) หรือเรียกชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” โดยเพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลก ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส จะให้ความคุ้มครองหลักๆ คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 5,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000 บาท (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย) โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ คือ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย โดยเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” เป็นที่รู้จักของสาธารณชนในวงกว้าง และประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยประเภทนี้ได้ สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดงานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม Auditorium C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก โดยมีนางสาวภูริตา สุปินชุมภู หรือ น้องน้ำหวาน ดาราชื่อดัง มาร่วมงานเปิดตัวกรรมธรรม์ฯ ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการความรู้ด้านการประกันภัย และกิจกรรมเล่นเกม ชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย จากสำนักงาน คปภ. บริษัทประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยที่ได้นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาถูกมาพัฒนาต่อยอดและเพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” เพื่อขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ในราคาที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถซื้อเพื่อมอบความคุ้มครองให้กับพนักงานลูกจ้างของตน รวมทั้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ซึ่งขณะนี้ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนคารออมสิน บริษัท 724 มาร์เกต จำกัด บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท พีเคอาร์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด บริษัท โพรแอคอินชัวรันโบรคเกอร์ จำกัด บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ที.อาร์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เอสส์โค โซลูชั่น จำกัด บริษัท เอเอ็นซี โบรคเกอร์เรจ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แบล็คแคนยอน จำกัด และ Toyota Buzz

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เพื่อซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว ได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัย 15 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ส่วนบริษัทประกันชีวิต 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอไอเอ จำกัด

“สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน ได้ร่วมกันส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ที่ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรคโควิด-19 ในคราวเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชน ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงและนำระบบประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทั้งนี้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส สามารถสอบถามได้ที่บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 25 บริษัท หรือสอบถามที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

spot_img